BOLESTI ZUBA

Kompozitni ispun – jednopovršinski, dvopovrsinski, tropovrsinski 2.300 ; 2.500 ; 2.900  din
Glasjonomerni ispun – jednopovrsinski, dvopovrsinski, 1.800 ; 2.300; 2.500  din
Vitalna ili mortalna ekstripacija – jednokanalnog zuba, visekanalnog zuba 3.500  din po kanalu
Aplikacija leka 500 do 1.500  din
Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) 12.000 din

TERAPIJA PARODONTOPATIJE

Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba, sa individualnom instrukcijom oralne higijene 2.400  din
Obrada parodontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 1.200  din
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 1.500  din
Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu 5.000  din
Izrada parodontološke šine ili postavljanje kompozitne udlage 12.000 din

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Rutinsko vađenje zuba 2.400  din
Komplikovano vađenje zuba 3.000  din
Vađenje impaktiranog zuba 12.000  din
Resekcija zuba 12.000  din
Cistektomija 12.000  din
Incizija apscesa 1.200  din
Apikotomija 12.000  din
Resekcija frenuluma 6.000  din
Augmentacija grebena (jednostrano) 40.000  din
Sinus lift 96.000  din
Implant dvofazni (MIS i Zimmer) 60.000 ; 80.000 din

PROTETIKA

Metalokeramička krunica u zavisnosti od tehničara i vrste keramike 14.400, 18.000 i 21.600 din
Metalokeramička krunica na implantatima 25.500, 30.200, 34.800 din
Bezmetalna keramička krunica 21.675 din
Bezmetalna keramička krunica na implantatima 26.000 din
Livena nadogradnja 6.000 din
Fiberglas nadogradnja 6.000 din
Privremeni most – po članu 1.500 din
Akrilatna proteza parcijalna ili totalna 36.000 din
Parcijalna ili totalna skeletirana proteza 48.000 din
Direktno podlaganje proteza 5.000 din
Indirektno podlaganje proteza 6.000 din
Reraratura proteze 2.500 din