ORALNA HIRURGIJA

Uopšteno govoreći, oralna hirurgija je deo stomatologije koji se prvenstveno bavi korekcijom različitih koštanih i gingivalnih defekata uz primenu hirurških sredstava.

Ona obuhvata usluge vađenja zuba, apikotomiju (resekciju korena zuba), kao i uslugu resekcije frenuluma i uslugu nivelacije koštanog grebena.

zubna-hirurgija-dr-prokic

Zahvaljujući tome što stomatološka ordinacija Dr Boris Prokić zapošljava isključivo one stručnjake, koji imaju  adekvatno obrazovanje i dovoljno radnog iskustva, možemo sa sigurnošću reći da pružamo najkvalitetnije moguće usluge iz oblasti oralne hirurgije.

Naša ordinacija ima neposrednu saradnju sa vrhunskim laboratorijama i ostalim stručnim institucijama u zemlji, što umnogome poboljšava kvalitet lečenja. Istakli bismo i to da sve usluge koje podrazumeva oralna hirurgija uključuju i korišćenje lokalne anestezije u većini slučajeva, a o čemu će svakako detaljno biti informisani svi pacijenti.

U našoj ordinaciji se bavimo i uslugama iz ove oblasti, koja podrazumeva prvenstveno vadjenje mlečnih zuba, obolelih zuba kod odraslih koji svojim prisustvom ugrozavaju zdravlje pacijenata, susedna tkiva ili susedne zube. Obučeni smo da pristupimo i hirurškom uklanjanju zuba koji su duboko u viličnoj kosti, koji svojim položajem i prisustvom ili rastom mogu prouzrokovati ozbiljne probleme.

Zadnjih godina je višestruko porastao broj pacijenata kod kojih se vrše pripremni oralno hirurski zahvati za bolje naleganje mobilnih protetskih radova, kao i priprema za nošenje mobilnih ortodontskih aparata gde se meka i koštana tkiva pacijenata pripremaju za komfornije i dugotrajnije korišcenje ovih nadoknada. Planirane hirurške zahvate radimo u lokalnoj anesteziji uz detaljnu anamnezu i istoriju prethodnih bolesti. Od pacijenata tražimo da sa sobom ponesu lekarske nalaze ako se radi o hronicnim bolesnicima, u pojedinim slucajevima i pismenu saglasnost nadleznih lekara, hematologa, kardiologa, reumatologa, neurologa, onkologa….

Najpre zahvaljujući svom iskustvu, naši stomatolozi praktično bezbolno vrše vađenje zuba i već tada će pacijenti biti upoznati i sa postupkom postavljanja implantata, ili izrade mosta ukoliko to bude bilo dobro radi sanacije izgubljenog zuba.

  • Tim iskusnih stručnjaka
  • 27 godina sa vama
  • Za vaš savršen osmeh
  • Brzo, bezbolno i kvalitetno

U okviru oralne hirurgije se nalazi i usluga hirurškog vađenja zuba, što se obično vrši u slučaju nicanja umnjaka i očnjaka, iako se ta usluga primenjuje po potrebi i na ostale zube.

Ukoliko dođe do infekcije korena zuba, stručnjaci koji su zaposleni u našoj stomatološkoj ordinaciji će izvršiti resekciju korena zuba, odnosno takozvanu apikotomiju, te će na taj način ukloniti vrh korena zuba i sprečiti širenje dalje infekcije.

Različite koštane neravnine koje se javljaju na vilici je u većini slučajeva potrebno ukloniti neposredno pre nego što bude postavljena proteza, pa će tada biti izvršena nivelacija koštanog grebena.

Jedan od praktično rutinskih zahvata, koji uključuje oralna hirurgija jeste i resekcija frenuluma a u pitanju je usluga koju naši stručnjaci mogu gotovo potpuno bezbolno da izvrše kada je to potrebno.