DEČIJA STOMATOLOGIJA

Najmlađi pacijenti zahtevaju posebnu pažnju. Najbolje je prvu posetu dečijem stomatologu obaviti po nicanju prvih mlečnih zuba.

Stomatolog će dati savete o ishrani, frekvenciji dojenja, obučiti roditelje kako i kada da detetu pravilno peru zube i proceniti faktore rizika za nastanak karijesa. Kasnije treba dolaziti na periodične kontrole jednom godišnje da bi se stvorila navika i održalo zdravo stanje zuba dok ne niknu svi mlečni zubi.

decija-stomatologija-prokic

Na taj način dete neće imati strah od stomatologa, a najveća korist je što neće imati karijes i razviće odnos pun poverenja sa svojim stomatologom. To je naročito važno za svako dete i njegov budući stav prema posetama izabranom stomatologu.

Preporučujemo da roditelji dovedu dete na kontrolni pregled po nicanju mlečnih zuba, jer će tada dobiti sve potrebne informacije kako da detetu peru zube i uradiće se individualna procena rizika za nastanak karijesa. Sve ovo je  mnogo manje traumatično za dete u odnosu na to kada dete dolazi sa bolom.

  • Tim iskusnih stručnjaka
  • 27 godina sa vama
  • Za vaš savršen osmeh
  • Brzo, bezbolno i kvalitetno

Praksa nam je da potpuno besplatno vršimo prvi pregled. Tom prilikom će biti ustanovljeni svi eventualni kvarovi zuba kod dece, a roditeljima najmlađih pacijenata će biti objašnjeno kako da  njihovi mališani pravilno neguju zube.

Redovnim kontrolnim pregledima se na vreme mogu uočiti i ispraviti nepravilnosti položaja zuba i vilica tako da dečiji stomatolog može na vreme uputiti roditelje kod ortodonta kako bi se nepravilnosti ispravile u najranijem uzrastu.

Naši lekari će se pobrinuti da na potpuno bezbolan način poprave zube svakom detetu, a po potrebi će izvršiti i zalivanje fisura, uklanjanje mekih naslaga i fluorizaciju zuba.