ORTODONCIJA

Ortodoncija zauzima vrlo značajno mesto među stomatološkim uslugama u našoj ordinaciji. Strategija savremene stomatologije je bazirana na preventivi koja podrazumeva sprečavanje nastanka bolesti pravovremenim reagovanjem. Ordodonska terapija ima za cilj ispravljanje položaja zuba, usmeravanje rasta vilica i ispravljanje zagrižaja u mlađem uzrastu. Tako se pacijentima sa obavljenim ortodontskim tretmanom omogućava pravilno žvakanje, govor, postiže se estetski momenat i olakšava održavanje oralne higijene.

Sve ovo direktno dovodi do smanjenja broja karijesom zahvaćenih zuba i redukovanja problema parodontopatije.

estetsksa-stomatologija

U našoj stomatološkoj ordinaciji dr Sava Matić koristi vrhunske materijale i posećuje brojne  kurseve i predavanja, kako bi kvalitet usluga koje pruža poboljšao i omogućio klijentima da u optimalnom vremenskom periodu nepravilni položaj zuba, odnosno nepravilni položaj vilice isprave na najbolji mogući način.

  • Tim iskusnih stručnjaka
  • 27 godina sa vama
  • Za vaš savršen osmeh
  • Brzo, bezbolno i kvalitetno

Predviđeno je da stručnjaci prvo obave besplatan pregled svakog pacijenta, te da na osnovu stanja njegovih zuba i vilice procene da li je potreban i u kom trenutku mobilni, miofunkcionalni ili fiksni ortodontski aparat.  Ako se lečenje obavlja fiksnim ortodonskim aparatima, pacijenti će dobiti sve potrebne informacije šta mogu da očekuju tokom ortodonskog tretmana i kako da održavaju higijenu tokom procesa ispravljana nepravilnog položaja zuba.

Nakon što bude izvršen kontrolni pregled i uzet otisak, pacijent će biti informisan i o tome kada će biti postavljen odabrani ortodontski aparat. Stručnjaci će ga detaljno informisati i o postupku održavanja higijene tokom korišćenja konkretnog aparata, te odgovoriti na sva njegova pitanja u vezi sa time. Specijalne folije koje se koriste za ispravljanje zuba i za očuvanje položaja zuba i vilica posle završetka lečenja su takođe dostupne u našoj specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji, a podrazumeva se da će pacijenti i o njihovom korišćenju i kasnijem održavanju biti detaljno informisani.